Festival Mesiac fotografie 2018

Organizátor festivalu je FOTOFO / Stredoeurópsky dom fotografie

imageFOTOFO pôsobí od roku 1997 v oblasti fotografie a prezentuje kvalitnú fotografickú tvorbu nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Hlavným projektom občiankeho združenia FOTOFO je Stredoeurópsky dom fotografie, ktorý patrí medzi najaktívnejšie kultúrne inštitúcie v oblasti fotografie nielen v našom hlavnom meste, ale aj na Slovensku.  

Nasledovnými aktivitami vytvárame unikátny multikultúrny priestor:
  • Výstavná činnosť– spravujeme 2 galérie a organizujeme 24 výstav ročne
  • Publikačná činnosť – vydávanie kníh o slovenskej fotografii - monografie,  náučná fotografická literatúra (Dejiny európskej fotografie), Fotonoviny
  • Knižnica – najväčšia verejne prístupná knižnica zameraná na fotografiu, obsahuje viac ako  2 500 knižničných jednotiek
  • Edukatívna činnosť – celoročne realizovaná prostredníctvom workshopov pre dospelých a deti pod vedením profesionálnych lektorov, počas letných mesiacov otvárame detské fotografické tábory
  • Zbierkotvorná činnosť – budovanie reprezentatívnej zbierky slovenskej fotografie od jej vzniku až po súčasnosť
  • Mesiac fotografie – medzinárodný fotografický festival určený pre verejnosť

Okrem hlavných aktivít organizujeme v galerijných priestoroch aj sprievodné podujatia – divadlá, literárne diskusie, premietanie fimov a fototribúny.

FOTOFO je zakladateľom ocenenia „Osobnosť fotografie“ a taktiež ocenenia „Fotograf roka.“