PERMANENTKY/ FESTIVAL PASS


Permanentku na všetky výstavy Mesiaca fotografie 2022 si môžete zakúpiť v E-shope Stredoeurópskeho domu fotografie:
https://shop.sedf.sk/language/sk/product/festival-pass-2022/
Festival pass for all exhibitions of Month of Photography 2021 can be at the Central European Houshe of Photography E-shop:
https://shop.sedf.sk/language/en/product/festival-pass-2022-2/